• /´faiə¸pru:f/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chịu lửa, không cháy

  Ngoại động từ

  Làm cho lửa không bén cháy

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) chịu lửa

  Hóa học & vật liệu

  chịu lửa, không cháy

  Giải thích EN: To treat a surface or to build a structure with materials so as to retard or reduce combustion.

  Giải thích VN: Vật liệu dùng để xây dựng một kết cấu hoặc một mặt phẳng mà có khă năng làm chậm lại hoặc giảm sự cháy.

  Xây dựng

  chống lửa

  Giải thích EN: Having noncombustible walls, stairways, or stress-bearing members and having all other members that could be damaged by heat protected by refractory materials.

  Giải thích VN: Gia cố các bức tường, cầu thang hoặc các thành phần chịu ứng suất khác không bị cháy; bảo vệ tất cả các thành phần khác có thể bị phá hủy bởi nhiệt độ cao bằng vật liệu chống cháy.

  Kỹ thuật chung

  chịu nóng
  khó nóng chảy
  không bắt lửa
  không cháy
  fireproof construction
  kết cấu không cháy
  fireproof insulation
  cách nhiệt không cháy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  waterproof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X