• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  mạch thu đậm

  Điện lạnh

  sự tiêu tụ

  Kỹ thuật chung

  điều tiêu
  alternating-gradient focusing
  điều tiêu građien đảo dấu
  beam focusing
  sự điều tiêu chùm
  camera with mirror reflex focusing
  máy ảnh có gương phản xạ điều tiêu
  dynamic focusing
  điều tiêu động
  edge focusing
  điều tiêu bờ
  edge focusing
  điều tiêu mép
  electromagnetic focusing
  điều tiêu điện từ
  electromagnetic focusing
  sự điều tiêu điện từ
  electron beam focusing
  sự điều tiêu chùm điện tử
  electrostatic focusing
  điều tiêu tĩnh điện
  focusing acceleration
  gia tốc điều tiêu
  focusing anode
  anode điều tiêu
  focusing anode
  anôt điều tiêu
  focusing coil
  cuộn dây điều tiêu
  focusing collector
  bộ thu nhật năng điều tiêu
  focusing electrode
  điện cực điều tiêu
  focusing knob
  núm điều tiêu
  focusing lamp
  đèn điều tiêu
  focusing magnet
  nam châm điều tiêu
  focusing range
  khoảng điều tiêu
  focusing ring
  vành điều tiêu
  focusing screen
  màn điều tiêu
  focusing screen frame
  khung màn điều tiêu
  focusing stage
  giá điều tiêu
  ion beam-focusing column
  cột điều tiêu chùm iôn
  magnetic focusing
  điều tiêu bằng từ tính
  self-focusing
  tự điều tiêu
  sự điều tiêu
  beam focusing
  sự điều tiêu chùm
  electromagnetic focusing
  sự điều tiêu điện từ
  electron beam focusing
  sự điều tiêu chùm điện tử
  sự hội tụ
  sự tụ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X