• (đổi hướng từ Garbed)
  /ga:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quần áo (có tính chất tiêu biểu)
  in the garb of a sailor
  mặc quần áo lính thuỷ
  Cách ăn mặc

  Ngoại động từ

  Mặc quần áo cho ai
  to garb oneself as a sailor
  mặc quần áo như lính thuỷ

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  disrobe , unclothe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X