• /swivl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) khớp khuyên (chỗ nối, trục nối giữa hai bộ phận cho phép một bộ phận quay được mà không quay bộ phận kia) (nhất là trong từ ghép)
  a swivel chair
  ghế quay

  Ngoại động từ

  Làm cho xoay, làm cho quay

  Nội động từ

  Xoay, quay (ghế..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quay

  Cơ - Điện tử

  Khớp xoay, khớp cầu, khớp mắt xích, (v) quay,xoay

  Cơ khí & công trình

  bàn trượt quay
  khớp khuyên/ khớp quay

  Giải thích EN: 1. a part that rotates freely on a headed pin or bolt.a part that rotates freely on a headed pin or bolt.2. to move with a rotating motion by means of such a device. Thus, swivel chair.to move with a rotating motion by means of such a device. Thus, swivel chair.

  Giải thích VN: 1. một phần chuyển động tự do trên một trục hoặc một bulông nằm ngang 2. di chuyển bằng chuyển động quay bởi một thiết bị.

  đài dao quay
  quả gối

  Giao thông & vận tải

  vòng ngoặc (đai)

  Hóa học & vật liệu

  khớp đầu cột ống khoan (kỹ thuật khoan)
  dầu quay
  mũ phun

  Toán & tin

  thanh có ren

  Vật lý

  khớp xoay

  Kỹ thuật chung

  cốt
  khớp quay
  swivel joint
  khớp quay được
  swivel wrench
  chìa vặn kiểu khớp quay
  khớp bản lề
  khớp cầu
  khớp khuyên
  swivel hook
  móc kiểu khớp khuyên
  swivel link
  khâu khớp khuyên
  mắt xích
  móc lò xo
  quay
  steering-swivel inclination
  góc nghiêng trụ quay đứng
  swivel angle
  góc nghiêng trụ quay đứng
  swivel arm
  cần quay
  swivel axis
  trục quay
  swivel axis inclination
  góc nghiêng trụ quay đứng
  swivel bearing
  ổ quay
  swivel bridge
  cầu quay
  swivel carriage
  bàn trượt quay
  swivel chute
  máng quay
  swivel head
  đầu quay
  swivel hook
  móc quay
  swivel joint
  khớp quay
  swivel joint
  khớp quay được
  swivel neck
  ngõng trục quay
  swivel pin
  trụ quay lái
  swivel pin
  trục quay của chi tiết
  swivel table
  bàn quay
  swivel wrench
  chìa vặn kiểu khớp quay
  to swivel through an angle of 30 degree
  quay một góc khoảng 30 độ
  to swivel to an angle of 30 degree
  quay một góc 30 độ
  sự nối khớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X