• /,sætis'fæktəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vừa lòng, vừa ý; thoả mãn (tuy không xuất sắc lắm)
  satisfactory result
  kết quả tốt đẹp
  satisfactory proof
  chứng cớ đầy đủ
  (tôn giáo) để đền tội, để chuộc tội

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  thỏa đáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X