• /´hʌrid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vội vàng, hấp tấp
  a hurried meal
  một bữa ăn vội vàng
  a hurried letter
  bức thư viết vội vàng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  easily , leisurely , slow , unhurried , unrushed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X