• /¸impə´fekʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác imperfectness

  Như imperfectness

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự không hoàn hảo, sự không hoàn thiện, khuyết tật, chỗ sai hỏng

  Cơ - Điện tử

  Sự không hoàn thiện, khuyết tật

  Toán & tin

  sự hỏng, sự không hoàn thiện

  Kỹ thuật chung

  sự hỏng
  sai hỏng
  crystal imperfection
  chỗ sai hỏng tinh thể
  interstitial imperfection
  sai hỏng ngoài nút
  lattice imperfection
  sai hỏng mạng

  Kinh tế

  sự không hoàn chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X