• /in´keipəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đủ khả năng, bất tài, bất lực
  an incapable man
  một kẻ bất tài
  ( + of) không thể
  incapable of doing something
  không thể làm được điều gì
  incapable of [[[telling]]] a lie
  không thể nào nói dối được
  incapable of improvement
  không thể nào cải tiến được
  (pháp lý) không đủ tư cách
  drunk and incapable
  say không biết trời đất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không thể, kém năng lực, không có khả năng
  incapable of solution
  không giải được

  Kỹ thuật chung

  bất lực
  không thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X