• (đổi hướng từ Interpreted)

  in'tơ:prit

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giải thích, làm sáng tỏ
  to interpret the hidden meaning of a prophecy
  giải thích nghĩa bí ẩn của một lời tiên tri
  Hiểu (theo một cách nào đó)
  to interpret an answer as an agreement
  hiểu một câu trả lời là đồng ý
  Trình diễn ra được, diễn xuất ra được; thể hiện
  Dịch

  Nội động từ

  Làm phiên dịch
  Giải thích, đưa ra lời giải thích

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) giải thích, thể hiện

  Kỹ thuật chung

  biên dịch
  dịch
  interpret table
  bảng diễn dịch
  diễn dịch
  interpret table
  bảng diễn dịch
  giải thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X