• /´dʒetiη/

  Cơ khí & công trình

  sự phun rửa

  Xây dựng

  kỹ thuật vòi phun

  Giải thích EN: The process of sinking piles or well points into sandy soils by means of water or air compressed jets, generally employed when regular pile driving might weaken the foundations of nearby buildings. Giải thích VN: Quá trình làm sụp các cao ốc hoặc đầu lồng cầu thang thành đất cát bằng vòi nước hoặc khí nén, được dùng rộng rãi khi cách phá hủy cao ốc thông thường có thể làm yếu nền móng của cá tòa nhà lân cận.

  Kỹ thuật chung

  sự hạ cọc
  sự khoan
  abrasive jetting-out
  sự khoan xói
  drilling by jetting method
  sự khoan bằng xối (nước)
  jetting drill
  sự khoan xói (nước)
  sự phun tia
  abrasive jetting-out
  sự phun tia bào mòn
  sự xói
  thủy lực
  jetting of piles
  sự hạ cọc thủy lực

  Kinh tế

  sự phun
  external jetting
  sự phun rửa bên trong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X