• (đổi hướng từ Jugged)
  /ʤʌg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bình (có tay cầm và vòi)
  (từ lóng) nhà tù ( (cũng) stone jug)

  Ngoại động từ

  ( (thường) động tính từ quá khứ) hầm (thỏ) trong nồi đất
  jugged hare
  thịt thỏ hầm trong nồi đất
  (từ lóng) giam, bỏ tù

  Danh từ

  Tiếng hót của chim sơn ca

  Nội động từ

  Hót (chim sơn ca)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bình có vòi
  bình nhỏ miệng

  Kinh tế

  ngân hàng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X