• /loukeitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người quy định ranh giới (một khoảng đất, một khu mỏ...)

  Xây dựng

  định vị viên

  Y học

  thiết bị định vị dị vật

  Đo lường & điều khiển

  người định vị

  Kỹ thuật chung

  bộ định vị

  Giải thích EN: A person or thing that locates; specific uses include:any instrument or process by which the location of an object is determined, such as a radar system that locates airborne aircraft. Giải thích VN: Một người hay vật định vị; Cách dùng riêng: các dụng cụ hay quá trình nhờ đó vị trí một vật thể được xác định, ví dụ như hệ thống ra đa định vị máy bay trên không.

  cable locator
  bộ định vị cáp
  electronic locator
  bộ định vị điện tử
  Emergency Locator Transmitter (ELT)
  máy phát của bộ định vị khẩn cấp
  fault locator
  bộ định vị sai hỏng
  goniometric locator
  bộ định vị tìm phương
  sound locator
  bộ định vị âm thanh
  Uniform Resource Locator (URL)
  bộ định vị tài nguyên đồng nhất
  uniform resource locator (URL)
  bộ định vị tài nguyên không đều
  universal resource locator
  bộ định vị nguồn đa năng
  word locator
  bộ định vị từ
  cái định vị
  chốt định vị
  máy định vị
  electric pipe locator
  máy định vị ống ngầm
  sound locator
  máy định vị (dùng) âm thanh
  sound locator
  máy định vị âm
  underground line locator
  máy định vị ống ngầm
  máy dò

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị định vị, chốt định vị, máy dò tìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X