• (đổi hướng từ Locates)
  /loʊˈkeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xác định vị trí, định vị
  to locate a fire
  xác định nơi xảy ra đám cháy
  to locate a nation on the map
  xác định vị trí một quốc gia trên bản đồ
  Đặt vào vị trí
  that joint-venture company will be located on the way to DaNang
  công ty liên doanh ấy sẽ nằm trên đường đi Đà nẵng

  Nội động từ

  Có trụ sở ở, nằm ở
  the five-star hotel will locate on Thuy Van Beach
  khách sạn năm sao sẽ nằm ở bãi biển Thùy Vân

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xác định vị trí, định vị, đặt vào vị trí, trạm, hiện trường

  Cơ - Điện tử

  (v) xác định vị trí, định vị, vạch dấu

  Toán & tin

  định vị trí
  được đặt

  Kỹ thuật chung

  định tuyến
  định vị
  locate mode
  chế độ định vị
  to locate from center hole
  định vị theo lỗ tâm
  to locate from outside diameter
  định vị theo đường kính ngoài
  định xứ
  vạch dấu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  lose , miss , depart , leave , move

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X