• /¸memə´rændəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .memoranda

  Bản ghi nhớ
  Thư báo
  to circulate a memorandum to all accountants
  luân chuyển thư báo cho tất cả nhân viên kế toán
  (ngoại giao) giác thư; bị vong lục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sổ lưu niệm

  Kinh tế

  bản ghi
  bản ghi nhớ
  bản nghi nhớ
  bị vong lục
  memorandum of responsibilities
  bị vong lục trách nhiệm
  biên bản
  điệp văn
  giấy báo
  distribution memorandum
  giấy báo phân phối
  memorandum of satisfaction
  giấy báo đã được trả nợ
  giác thư
  thông tri
  trích yếu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X