• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  cái đo độ thấm
  thấm kế

  Điện

  thẩm độ kế

  Giải thích VN: Dụng cụ đo số các dường từ lực qua một số chất và đo từ lực.

  Kỹ thuật chung

  máy đô độ thấm

  Giải thích EN: A device for measuring the permeability of soils or other materials, usually consisting of two reservoirs connected by a conduit containing the material being measured, as water is passed from one reservoir under varying conditions through the connecting conduit. Giải thích VN: Một thiết bị đo độ thấm của đất hay các vật liệu khác thông thường bao gồm 2 bộ cấp nối với ống dẫn có chất cần đo, khi nước đi từ bộ cấp dưới các điều kiện khác nhau thông qua ống dẫn.

  Xây dựng

  từ thẩm kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X