• /ˈfoʊbiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự ám ảnh, nỗi sợ hãi
  dislike of snakes and spiders is a common phobia
  sự ghét rắn hay nhện là một mối ác cảm thông thường
  Người bị ám ảnh, người khiếp đảm

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  ám ảnh sợ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  liking , love

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X