• (đổi hướng từ Quarantined)
  /´kwɔrən¸ti:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch (tàu mới đến bị nghi là có chở khách mắc bệnh dịch...)
  to clear one's quarantine
  ở trong thời gian kiểm dịch
  to be kept in quarantine for six months
  bị cách ly trong sáu tháng

  Ngoại động từ

  Cách ly, kiểm dịch ( ai/cái gì)
  quarantined because of rabies
  bị cách ly vì bệnh dại
  Khám xét theo luật lệ kiểm dịch

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  kiểm dịch
  quarantine flag
  cờ kiểm dịch

  Y học

  cách ly kiểm dịch

  Kỹ thuật chung

  sự kiểm dịch

  Kinh tế

  cách ly
  giữ lại để kiểm dịch
  sự cách ly
  sự cách ly kiểm dịch
  thời gian cách ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X