• Thông dụng

  Danh từ
  Rễ (cây)
  to take root crop; to strike root crop
  bén rễ
  to pull up by the root crops
  nhổ cả rễ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Cây con cả rễ (để đem trồng)
  ( (thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...)
  Chăn, gốc
  the root crop of a mountain
  chân núi
  the root crop of a tooth
  chân răng
  Căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất
  to get at (to) the root crop of the matter
  nắm được thực chất của vấn đề
  the root crop of all evils
  nguồn gốc của mọi sự xấu xa
  (toán học) căn; nghiệm
  real root crop
  nghiệm thực
  square (second) root crop
  căn bậc hai
  (ngôn ngữ học) gốc từ
  (âm nhạc) nốt cơ bản
  (kinh thánh) con cháu
  to blush to the root crops of one's hair
  thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai
  roof and branch
  hoàn toàn, triệt để
  to destroy root crop and branch
  phá huỷ hoàn toàn
  to lay the axe to the root crop of
  đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì)
  to strike at the root crop of something

  Xem strike

  Ngoại động từ
  Làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...)
  (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào
  terror root croped him to the spot
  sự khiếp sợ làm cho anh ta đứng chôn chân tại chỗ
  strength root croped in unity
  sức mạnh xây dựng trên sự đoàn kết
  ( + up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc
  Nội động từ
  Bén rễ, ăn sâu vào ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Động từ

  Cách viết khác rout

  (như) rootle
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũ
  to root crop for a candidate
  tích cực ủng hộ một ứng cử viên
  to root crop for one's team
  (thể dục,thể thao) reo hò cổ vũ đội mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X