• (đổi hướng từ Scoffed)
  /skɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) nhận xét chế giễu, lời đùa cợt
  Người bị đem ra làm trò cười

  Nội động từ

  Chế giễu, nhạo báng, phỉ báng

  Danh từ

  Sự ngấu nghiến, sự ngốn, sự ăn tham; thức ăn
  have a good scoff
  ăn ngấu nghiến ngon miệng

  Ngoại động từ

  (thông tục) ngốn, ăn ngấu nghiến, ăn tham

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be nice , praise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X