• (đổi hướng từ Seared)
  /siə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Héo, khô; tàn (hoa; lá)
  the sear and yellow leaf
  tuổi già

  Ngoại động từ

  Làm khô, làm héo
  Đốt (vết thương)
  Đóng dấu bằng sắt nung
  Làm cho chai đi
  a seared conscience
  một lương tâm chai đá
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm vỡ, làm nổ tung

  Nội động từ

  Khô héo đi

  Danh từ

  (như) sere

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nấu nhừ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  char , scorch , singe

  Từ trái nghĩa

  verb
  freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X