• (đổi hướng từ Tarried)
  /'tæri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hắc in, (thuộc) nhựa; giống nhựa, giống hắc ín, phủ hắc in, phủ nhựa

  Nội động từ tarried

  Nấn ná, lần lữa, trì hoãn; nán lại, lưu lại
  tarry a while at this charming country inn
  nấn ná một chút tại quán ăn nông thôn thú vị này
  Chậm, trễ
  ( + for) đợi chờ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giống nhựa đường
  guđrôn

  Kỹ thuật chung

  hắc ín

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  carry on , complete , finish , go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X