• (đổi hướng từ Tell-tale)
  /´tel¸teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người mách lẻo, người hớt lẻo
  Cái làm lộ chân tướng, cái làm lộ tẩy
  Đồng hồ chỉ báo (thiết bị máy dùng làm cái chỉ báo)

  Tính từ

  Mách lẻo, hớt lẻo
  (nghĩa bóng) phát lộ, chỉ ra, làm lộ chân tướng, làm lộ tẩy
  telltale blushes
  những sự đỏ mặt làm lộ chân tướng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dụng cụ hiển thị

  Hóa học & vật liệu

  máy chỉ

  Kỹ thuật chung

  máy báo hiệu
  máy đếm
  máy đo độ cao chất lỏng

  Giải thích EN: An external indicator of the internal liquid level in a tank; typically a vertical glass tube connected to the tank at top and bottom.

  Giải thích VN: Là đồng hồ báo bên ngoài dùng để đo độ cao chất lỏng trong bể, điển hình là ống thủy tinh thẳng đứng nối đỉnh và đáy bể.

  máy ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X