• Xây dựng

  sự điều chỉnh nhiệt
  sự hiệu chỉnh nhiệt độ

  Điện lạnh

  điều khiển nhiệt độ
  sự khống chế nhiệt độ

  Kỹ thuật chung

  khống chế nhiệt độ
  brine temperature control
  khống chế nhiệt độ nước muối
  leaving temperature control
  khống chế nhiệt độ ra
  outlet temperature control
  khống chế nhiệt độ ra
  remote temperature control
  khống chế nhiệt độ từ xa
  remote temperature control
  sự điều chỉnh (khống chế) nhiệt độ từ xa
  temperature control apparatus
  bộ khống chế nhiệt độ
  temperature control equipment
  thiết bị khống chế nhiệt độ
  điều chỉnh nhiệt độ
  automatic temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ tự động
  brine temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước muối
  close temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ kín
  inlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ hút
  inlet temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút
  outlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ ra
  remote temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature control system
  hệ (thống) điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  return water temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước hồi
  rigid temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ chính xác
  temperature control apparatus
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control device
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  duy trì nhiệt độ

  Giải thích EN: A device that detects the temperature of a space or system and maintains it within desired limits by actuating heating or cooling units as required. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để đo nhiệt độ của không gian hoặc của hệ thống và duy trì nó trong giới hạn cho phép bằng cách sấy nóng và làm lạnh các khối theo yêu cầu.

  sự điều chỉnh nhiệt độ
  inlet temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X