• (đổi hướng từ Thaws)
  /θɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tan (của tuyết)
  Thời tiết nóng làm tan băng
  before the thaw sets in
  trước khi băng tan
  (nghĩa bóng) sự mạnh dạn lên; sự hết dè dặt lạnh lùng (trong thái độ)

  Ngoại động từ

  Làm tan
  to thaw the thick layer of snow
  làm tan lớp tuyết dày
  (nghĩa bóng) làm cho mạnh dạn lên, làm cho hết e lệ, làm cho hết dè dặt, làm hoạt động
  to thaw someone
  làm cho ai mạnh dạn lên, làm cho ai bớt dè dặt lạnh lùng

  Nội động từ

  Tan
  the snow thaws
  tuyết tan
  Ấm hơn, đỡ giá rét (có thể làm cho tuyết tan)
  It's thawing
  Trời đỡ giá rét hơn
  (nghĩa bóng) vui vẻ lên, cởi mở hơn, hết dè dặt lạnh lùng (người)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự tan (băng, tuyết)
  sự tan giá

  Xây dựng

  sự băng tan

  Điện lạnh

  làm tan giá (tan băng)

  Kỹ thuật chung

  làm tan băng
  làm tan đông
  làm tan giá

  Kinh tế

  tan băng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X