• (đổi hướng từ Creeps)
  /kri:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) sự ghê rợn, sự rùng mình, sự sởn gáy, sự khiếp đảm, sự hãi hùng
  to give somebody the creeps
  làm ai sởn gáy lên
  Sự bò, sự trườn
  Lỗ hốc (trong hàng rào...)
  (địa lý,địa chất) sự lở (đá...)
  (vật lý) sự dão
  thermal creep
  sự dão vì nhiệt

  Nội động từ .crept

  Bò, trườn
  Đi rón rén, lén, lẻn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to creep into the room
  lẻn vào phòng
  old age creeps upon one unawares
  tuổi già đén với người ta lúc nào không biết
  Bò; leo (cây leo)
  Có cảm giác râm ran như kiến bò, rùng mình sởn gai ốc
  to make someone's flesh creep
  làm cho ai sởn gai ốc
  (nghĩa bóng) luồn cúi, luồn lọt
  to creep into someone's favour
  luồn lọt để chiếm được lòng tin yêu của ai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) rão; từ biến

  Cơ - Điện tử

  Sự rão, từ biến, sự trườn, rão, trườn, bò

  Cơ khí & công trình

  trườn
  backward creep
  sự trườn lùi (cán thép)
  creep of rails
  sự trườn ray
  creep-resisting
  chống trườn
  forward creep
  sự trườn tiến (cán thép)

  Ô tô

  sự trườn

  Giải thích VN: Là sự di chuyển từ từ, tự phát của xe có số tự động khi động cơ hoạt động và cần số được đặt ở bất kỳ số tiến nào (D, 2, L) hay số lùi.

  Xây dựng

  hiện tượng ray bò
  sự rão, từ biến

  Giải thích EN: Specifically, the slow deformation and movement of concrete under stress; it is useful as a uniform load-stabilizing feature in building construction.

  Giải thích VN: Chỉ sự biến dạng và dịch chuyển chậm của bê tông dưới áp lực của ứng suất. Nó còn được sử dụng như một đặc tính ổn định tải không đổi trong công trình xây dựng.

  tính rão

  Điện

  chuyển động sên
  hiện tượng tự quay

  Kỹ thuật chung

  biến dạng từ biến
  total creep
  tổng biến dạng từ biến
  độ rão
  sự chảy nguội
  rão
  sự trượt
  belt creep
  sự trượt đai
  creep of continents
  sự trượt lục địa
  mountain creep
  sự trượt núi
  sự trượt đất

  Địa chất

  sự bùng nền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X