• (đổi hướng từ Quaking)
  /kweɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự run, sự run rẩy (của một người)
  (thông tục) sự động đất (như) earthquake

  Nội động từ

  Rung động (về đất)
  ( + with, for) run, run rẩy (về người)
  quaking with cold
  run lên vì rét
  quaking with fear
  run lên vì sợ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chấn động
  động đất
  sea quake
  động đất dưới biển
  sự động đất
  sự rung
  sự rung động

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X