• (đổi hướng từ Twitching)
  /twit∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cỏ băng
  Sự co giật (mặt, chân tây...); chứng co giật
  Cái kẹp mũi ngựa
  Sự giật, sự kéo

  Ngoại động từ

  Kéo, giật phắt
  to twitch someone's sleeve
  kéo tay áo ai
  Làm cho co rút (chân, tay)

  Nội động từ

  Co rúm, giật giật
  his face twitched with terror
  mặt anh ấy co rúm lại vì khiếp sợ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  cái giật cơ

  Kỹ thuật chung

  chỗ thắt của mạch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  quake , quiver , shake , shiver , shudder , thrill , tic , lurch , snap , tug , wrench , yank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X