• Xây dựng

  neo trên tường (để cố định dầm vào tường)
  neo tường

  Giải thích EN: A steel or metal anchor 1.5 inches by 0.5 inch by 2 feet long, with bent-up ends fastened to every second or third common joist about 4 feet apart vertically; built into brickwork of a wall to provide lateral support. Also, JOIST ANCHOR. Giải thích VN: Một neo kim loại hoặc thép to 1,5 inch, dày 0,5 inch và dài 2 inch với hai đầu được uốn cong và cột chặt vào hai hoặc ba dầm chính một khoảng 1,2m phía trên đầu; chúng được chôn bên trong lớp gạch tường để cung cấp các lực căng hai bên.

  Kỹ thuật chung

  neo (vào) tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X