• Hóa học & vật liệu

  chất không thấm nước

  Giải thích EN: 1. a substance, such as paint or wax, used to form a water-repellent film on various kinds of surfaces such as cement, metal, or textiles. 2. a metal salt or other chemical that penetrates textile fibers, making them water-repellent but allowing the passage of air through the fabric. Giải thích VN: 1.Loại hợp chất như sơn hay sáp được dùng để tạo màng chống thấm nước trên các bề mặt nhiều loại như xi-măng, kim loại hay vải dệt. 2.Một loại muối kim loại hay hợp chất hóa học khác thẩm thấu vào các sợi dệt tạo cho nó có thể chống thấm nước nhưng cho phép không khí đi qua vải.

  Kỹ thuật chung

  chất chống thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X