• (đổi hướng từ Whisked)
  /wisk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cử động mau lẹ; cái lướt nhanh, động tác vút nhanh; cái vẫy nhẹ
  a whisk of the tail
  cái vẫy đuôi nhẹ
  Phất trần, chổi quét bụi; cái xua ruồi
  Cái đánh trứng, cái đánh kem

  Ngoại động từ

  Vụt, đập vút vút
  to whisk the air
  đập vút vút vào không khí
  Vẫy (đuôi)
  Đánh (trứng, kem...)

  Nội động từ

  Lướt nhanh như gió
  to whisk along
  lôi nhanh đi
  to whisk away
  xua (ruồi)
  Lấy nhanh, đưa (mang) nhanh đi, lấy biến đi (cái gì)
  Gạt thầm, chùi vội (nước mắt)
  Đi vun vút
  to whisk off
  đưa (mang) nhanh ra khỏi; lấy biến đi

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  que đánh kem
  que đánh trứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X