• (đổi hướng từ Wreaked)
  /ri:k/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tiến hành (sự trả thù ai); bắt phải chịu cái gì; làm cho hả, trút (giận...)
  to wreak vengeance on one's enemy
  trả thù kẻ thù của mình
  to wreak one's fury on somebody
  trút giận dữ lên đầu ai
  to wreak one's thoughts upon expression
  tìm được lời lẽ thích đáng để nói lên ý nghĩ của mình

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X