• Ngoại động từ

  Châm, đâm
  épingle qui pique le doigt
  ghim đâm ngón tay
  Tiêm
  On m'a piqué contre la variole
  người ta đã tiêm thuốc phòng đậu mùa cho tôi
  Đốt; cắn
  Être piqué par une abeille
  bị ong đốt
  Nhét, giắt (mỡ, tỏi, vào thịt)
  Ghim
  Piquer une photo au mur
  ghim bức ảnh vào tường
  Khâu máy, đột
  (làm) lấm chấm
  Les étoiles piquent le ciel
  sao lấm chấm đầy trời
  Làm buốt; làm cay
  Le froid pique la peau
  rét buốt da
  La fumée pique les yeux
  khói làm cay mắt
  Kích thích
  Piquer la curiosité
  kích thích tính tò mò
  (thông tục) ăn cắp, xoáy
  Bắt, bắt giữ
  La police l'a piqué
  công an đã bắt giữ nó
  (thân mật) thực hiện, làm
  Piquer un plongeon
  (thực hiện một cái) nhảy lao đầu xuống
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm mếch lòng
  La moindre chose le pique
  hơi một tí đã làm mếch lòng anh ta
  ne pas être piqué des vers des hannetons
  rất đặc biệt; lỗi lạc
  piquer au vif
  làm chạm tự ái; làm bật lò xo
  Piquer l'heure hàng hải
  )�� đánh chuông báo giờ (từng mười lăm phút một)
  piquer une tête
  (thân mật) đâm đầu xuống
  piquer un fard fard
  fard
  piquer un soleil
  (thân mật) đỏ ửng mặt lên
  quelle mouche le pique
  vì sao nó nổi nóng vô cớ thế?
  Nội động từ
  Đâm bổ vào, xông vào
  Đâm bổ xuống (máy bay...); chúi mũi xuống (thuyền...)
  Hóa chua (rượu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X