• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  oil-pressure
  bộ điều chỉnh áp suất dầu
  oil pressure regulator
  bộ điều tiết áp suất dầu
  oil pressure regulator
  cảm biến áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure sensor
  công tắc áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure switch
  ốc điều chỉnh áp suất dầu
  oil pressure adjusting screw
  rơle bảo vệ áp suất dầu
  oil pressure cut-out
  rơle bảo vệ áp suất dầu
  oil pressure switch
  tổn thất áp suất dầu
  oil pressure loss
  van giảm áp suất dầu
  oil pressure relief valve
  đèn báo áp suất dầu
  oil pressure warning lamp
  đèn báo áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure warning light
  đèn cảnh báo áp suất dầu
  oil pressure warning light
  đồng hồ áp suất dầu (nhớt)
  oil pressure gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X