• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  Twisted Pair (TP)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  twisted pair
  bộ phối ghép cáp đồng trục với đôi dây xoắn
  Coax-to-Twisted-Pair Adapter (CTPA)
  diễn đàn phát triển đôi dây xoắn không bọc kim
  Unshielded Twisted Pair Development Forum
  Ethernet đôi dây xoắn
  Twisted Pair Ethernet (TPE)
  giao diện dữ liệu phân bố theo đôi dây xoắn
  Twisted Pair Distributed Data Interface (TPDDI)
  giao diện dữ liệu phân bố theo đôi dây xoắn
  Twisted-pair Distributed Data Interface (TDDI)
  khối ghép đôi dây xoắn
  Twisted Pair Attachment Unit (TPAU)
  đầu nối giao diện của môi trường đôi dây xoắn
  Twisted Pair Media Interface Connector (TP-MIC)
  đôi dây xoắn bọc bằng kim loại
  Shielded Foil Twisted Pair (SFTP)
  đôi dây xoắn bọc kim
  Shielded Twisted Pair (STP)
  đôi dây xoắn bọc kim (FTP)
  Screened Twisted Pair (FTP) (SCTP)
  đôi dây xoắn không bọc
  Unshielded Twisted Pair (PhysicalLayer) (UTP)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X