• Thông dụng

  (vậtlý) Isochronal

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  isochronous (a-no)

  Giải thích VN: việc chiếm thời gian bằng [[nhau. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  isochronal
  tôi luyện đẳng thời
  isochronal annealing
  đẳng thời
  isochronal annealing
  isochrone
  isochronous

  Giải thích VN: Chiếm thời gian bằng [[nhau. ]]

  con lắc đẳng thời
  isochronous pendulum
  liên lạc đẳng thời
  isochronous communication
  mạch đẳng thời
  isochronous circuit
  mạng đẳng thời
  isochronous circuits
  sự truyền đẳng thời
  isochronous transmission
  sự truyền đẳng thời bị ngắt
  interrupted isochronous transmission
  truyền dẫn đẳng thời
  isochronous transmission
  truyền dẫn đẳng thời theo khối
  Burst Isochronous Transmission (BIT)
  truyền thông đẳng thời
  isochronous communications
  điểm truy nhập dịch vụ MAC đẳng thời hỗn hợp
  Hybrid Isochronous MAC Service Access Point (HISAP)
  điều khiển truy nhập phương tiện đẳng thời
  Isochronous Media Access Control (IMAC)
  tautochrome
  tautochrone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X