• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Buckley gauge

  Giải thích VN: Thiết bị đo các mức áp suất khí cực thấp bằng cách xác định mức độ ion hóa sinh ra trong khí đó dưới tác động của một dòng điện cho [[trước. ]]

  Giải thích EN: A device that measures extremely low levels of gas pressure by detecting the degree of ionization generated in the gas by a given amount of electric current.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X