• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  computer
  chương trình máy điện toán
  program a computer
  họ AT (máy điện toán IBM)
  AT (computer)
  hội đàm máy điện toán
  computer session
  máy điện toán IBM XT
  XT (computer) IBM
  máy điện toán lượng tử
  quantum computer
  môi trường tiên phong điện toán
  Advance Computer Environment (ACE)
  ngôn ngữ điện toán cấp cao
  computer sensitive language (CSM)
  ngôn ngữ điện toán định hướng
  computer oriented language (COL)
  trung tâm điện toán
  computer-center
  điện toán quản chỉ thị
  computer managed instruction (CMI)
  điện toán suất trong vi phim
  computer output on microfilm (COM)
  điện toán xử công việc
  computer work processing (CWP)
  computing
  máy điện toán
  electronic computing
  trung tâm điện toán quốc gia
  National computing centre (NCC)
  điện toán di động
  mobile computing
  điện toán Khách-Chủ
  client-server computing
  điện toán lẫn nền
  cross-platform computing
  electronic computing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X