• Thông dụng

  Danh từ

  Lesson
  bài học đầu tiên trong việc lái xe cách khởi động xe
  the first lesson in driving is how to start the car
  những bài học lớn của Cách mạng tháng Mười
  the October Revolutions great lessons
  rút ra bài học
  to learn the relevant lesson
  lòng hiếu thảo của ông ta một bài học giá cho tất cả chúng ta
  his filial piety is an inestimable lesson to us all

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  lesson

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X