• Thông dụng

  Lamp shade.
  Electric bulb.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bulb
  bóng đèn 2 dây tóc
  double filament bulb
  bóng đèn 2 tim
  double filament bulb
  bóng đèn 2 đầu cắm
  festoon bulb
  bóng đèn bị cháy
  bulb blackening
  bóng đèn chớp
  flash bulb
  bóng đèn dài nhỏ
  small long bulb
  bóng đèn dự trữ
  spare bulb
  bóng đèn hai ngọn
  double constant bulb
  bóng đèn hai ngọn
  double contact bulb
  bóng đèn hai tim
  double filament bulb
  bóng đèn Halogen
  halogen bulb
  bóng đèn sáng
  light bulb
  bóng đèn thạch anh-halogen
  quartz-halogen bulb
  bóng đèn vonfram-halogen
  tungsten-halogen bulb
  bóng đèn điện
  electric bulb
  bóng đèn điện
  light bulb
  bóng đèn điện cỡ nhỏ
  electric bulb
  bóng đèn điện tròn
  electric bulb
  nhiệt kế bóng đen
  black-bulb thermometer
  bulb-lamp
  lamp
  bóng đèn neon
  gas filled lamp
  bóng đèn sáng nhờ sáng khí
  gas discharge lamp
  bóng đèn trang trí
  linear (source) lamp
  lỗ cắm bóng đèn
  lamp socket
  lỗ cắm bóng đèn
  socket lamp or holder
  thủy tinh bóng đèn
  lamp glass
  đèn dầu hoặc bóng đèn khí
  gaseous discharge headlight or lamp
  lamp bulb
  light bulb
  parabolic reflector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X