• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  neon

  Giải thích VN: Nguyên tố hóa học thuộc nhóm khí [[trơ. ]]

  bộ chỉ báo neon
  neon indicator
  bút thử điện đèn nêon dùng trong nhà
  indoor neon voltage detector stick
  hơi khí neon
  neon gas
  hỗn hợp heli-neon
  helium-neon mixture
  làm lạnh neon
  neon refrigeration
  laze nêon-heli
  helium neon laser
  neon lỏng
  liquid neon
  neon sôi
  boiling neon
  ống neon
  neon tube
  sào thử điện đèn nêon
  neon voltage detector stick
  sào thử điện đèn nêon dùng ngoài trời
  outdoor neon voltage detector stick
  sự làm lạnh neon
  neon refrigeration
  thiết bị trao đổi nhiệt neon
  neon-neon heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt neon-neon
  neon-neon heat exchanger
  đèn neon
  neon glow lamp
  đèn neon
  neon lamp
  đèn neon
  neon light
  đèn neon
  neon tube
  đèn nêon
  neon lamp
  đèn nêon
  neon light
  đèn neon ánh sáng trắng
  neon glow-lamp
  đèn ống neon
  neon fluorescent tube
  đèn ống nêon
  neon tube
  đèn ống nêon chỉ báo
  neon indicator tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X