• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conduction pump

  Giải thích VN: Một loại bơm cho phép các kim loại nóng chảy hoặc các chất lỏng dẫn điện khác chảy qua ống bằng cách truyền một dòng điện chạy dọc theo chất lỏng tạo ra một điện trường vuông góc với dòng [[chảy. ]]

  Giải thích EN: A pump that provides for the flow of molten metal or other conductive liquid through a pipe by transmitting a current across the liquid and providing a magnetic field perpendicular to the current flow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X