• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  load balancing

  Giải thích VN: Nói chung, cân bằng tải bao gồm những kỹ thuật phân bố công việc thông qua đa hệ thống hay những kênh liên lạc để điều khiển những lúc cao điểm trên đường [[truyền. ]]

  nhóm cân bằng tải
  LBG (loadbalancing group)
  nhóm cân bằng tải
  load balancing group (LBG)
  sự cân bằng tải giao dịch
  transaction load balancing
  sự cân bằng tải ứng dụng
  application load balancing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X