• Thông dụng

  Động từ.
  to conduct electricity.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conduct
  đường dây dẫn điện cáp truyền
  line of conduct
  conducting
  bề mặt dẫn điện hoàn hảo
  perfectly conducting plane surface
  bề mặt dẫn điện tưởng
  perfectly conducting plane surface
  dải dẫn điện
  conducting band
  dây dẫn điện
  conducting wire
  hướng dẫn điện thuận
  forward-conducting direction
  không dẫn điện
  non-conducting
  lớp bọc dẫn điện
  conducting coating
  lớp dẫn điện
  conducting layer
  màn dẫn điện
  conducting screen
  môi trường dẫn điện
  conducting medium
  muối dẫn điện
  conducting salt
  pôlyme dẫn điện
  conducting polymer
  vật liệu dẫn điện
  conducting material
  vật liệu không dẫn điện
  non-conducting material
  đường dây dẫn (điện)
  conducting line
  conductive
  tông dẫn điện
  electrically conductive concrete
  bút chì dẫn điện
  conductive pencil
  chất dẻo dẫn (điện)
  conductive plastic
  không dẫn điện
  non-conductive
  lớp đệm dẫn điện
  conductive gasket
  sơn dẫn (điện, nhiệt)
  conductive paint
  sự hợp phần dẫn điện
  conductive mix
  vật dẫn điện
  conductive layer
  conductor rail
  electrical conduction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X