• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ligging device
  marker
  recorder
  dụng cụ ghi âm
  sound recorder
  dụng cụ ghi áp lực hút
  suction pressure recorder
  dụng cụ ghi biến dạng
  strain recorder
  dụng cụ ghi giao thông
  traffic recorder
  dụng cụ ghi mức nước
  water recorder
  dụng cụ ghi mực nước
  water level recorder
  dụng cụ ghi nhiệt độ
  temperature recorder
  dụng cụ ghi từ xa
  remote recorder
  dụng cụ ghi ứng suất
  stress recorder
  dụng cụ ghi độ ẩm
  moisture recorder
  recording device
  recording devise
  recording instrument

  Giải thích VN: Một thiết bị ghi lại lâu dài các phép đo của [[nó. ]]

  Giải thích EN: A device that makes a permanent record of its measurements.

  recording meter
  registering instrument

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  recorder
  dụng cụ ghi thể tích lên men
  fermentation recorder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X