• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  stoneware

  Giải thích VN: 1.Loại xêramic thủy tinh cứng màu đục được đốt nóng nhiệt độ cao bao gồm đất sét, silic Fenspat. 2.Loại xêramic tráng men thủy tinh với độ căng thấp được tạo ra từ đất sét chọn lọc, Fenspat Silic chống tất cả các loại axit được sử dụng trong thiết bị hóa học công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: 1. a hard, opaque, glassy ceramic ware that is fired at high temperatures and composed primarily of clay, silica, and feldspar.a hard, opaque, glassy ceramic ware that is fired at high temperatures and composed primarily of clay, silica, and feldspar. 2. any of various highly vitrified ceramics with low tensile strengths made of selected clays, feldspar, and silica; resistant to all acids, except hydrofluoric acid; used especially in industrial chemical equipment.any of various highly vitrified ceramics with low tensile strengths made of selected clays, feldspar, and silica; resistant to all acids, except hydrofluoric acid; used especially in industrial chemical equipment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X