• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  detonator safety

  Giải thích VN: Một vật giống như một cầu chì tác dụng khi sự kích nổ không kích hoạt các bộ phận cấu thành của khối thuốc [[nổ. ]]

  Giải thích EN: An attribute of a fuse that occurs when detonation cannot initiate subsequent explosive train components.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X