• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  material requirements planning

  Giải thích VN: Phương pháp quản sản phẩm hàng hóa tồn kho thiết kế nhằm giảm thiểu chi phí lưu kho bằng cách đặt mua số lượng thích hợp với kế hoạch, chỉ dự trữ vừa đủ cho các nhu cầu sản xuất trước [[mắt. ]]

  Giải thích EN: A production and inventory management technique designed to minimize inventory costs by ordering quantities based on production schedules, keeping just enough inventory on hand to meet immediate production needs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X