• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delay blasting cap

  Giải thích VN: Một ngòi nổ chỉ nổ sau một khoảng thời gian được thiết [[lập. ]]

  Giải thích EN: A blasting cap whose detonation occurs after a set interval of time has elapsed. Also, delayed-action detonator.

  delay cap
  ngòi nổ chậm ngắn hạn
  millisecond delay cap
  delay detonator
  electric delay fuse
  inert primer

  Giải thích VN: một chiếc ống nhỏ hoặc một lớp vỏ bọc trong chứa ngòi nổ, không làm ảnh hưởng tới bộ phận chứa chất [[nổ. ]]

  Giải thích EN: A small tube or other casing containing a detonator that does not affect the explosive charge.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X