• Thông dụng

  Tính từ.
  equal, of the same rank.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  peer
  bắt buộc truy nhập ngang hàng
  Peer Access Enforcement (PAE)
  các thực thể ngang hàng
  peer entities
  Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN)
  Peer Group Leader (PGL)
  liên kết ngang hàng
  peer-to-peer link
  mạng liên kết ngang hàng
  peer-coupled network
  mạng ngang hàng
  all peer network
  mạng ngang hàng
  peer-to-peer network
  môi trường mạng ngang hàng
  peer-to-peer network environment
  nhóm ngang hàng
  peer group
  nhóm ngang hàng
  Peer Group (PG)
  nhóm ngang hàng chung
  Common Peer Group (CPG)
  sự nối mạng ngang hàng
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng ngang hàng cải tiến
  APPN (advancepeer-to-peer networking)
  sự truyền thông ngang hàng
  peer-to-peer communication
  thực thể ngang hàng
  peer entity
  trưởng nhóm ngang hàng
  peer group leader
  địa chỉ hóa ngang hàng
  peer addressing
  peer-to-peer
  liên kết ngang hàng
  peer-to-peer link
  mạng ngang hàng
  peer-to-peer network
  môi trường mạng ngang hàng
  peer-to-peer network environment
  sự nối mạng ngang hàng
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng ngang hàng cải tiến
  APPN (advancepeer-to-peer networking)
  sự truyền thông ngang hàng
  peer-to-peer communication
  point-to-point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X