• Thông dụng

  Động từ.
  to ratify, to confirm.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  approval
  Kỹ thông tin liên lạc được phê chuẩn ([[]] Anh [[]])
  Approval Liaison Engineer (UK) (ALE)
  Quá trình phê chuẩn hai bước (ETSI)
  Two-step Approval Process (ETSI) (TAP)
  sự phê chuẩn hiện trường
  site approval
  Thủ tục phê chuẩn một bước (ETSI)
  One step Approval Procedure (ETSI) (OAP)
  approve
  ratify
  validate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  approbate
  approve
  xét phê chuẩn
  examine and approve
  xét phê chuẩn
  examine and approve (to...)
  assent
  authorization
  phê chuẩn những chi phí đột xuất
  contingency authorization
  authorize
  endorse
  legalization
  ratification
  phê chuẩn điều kiện
  conditional ratification
  sự phê chuẩn hiệp ước
  treaty ratification
  sự phê chuẩn hợp đồng kết với người đại
  ratification of agent's contract
  thư phê chuẩn
  instrument of ratification
  ratify
  sanction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X